Domů / vše / Průmyslové dotazy /

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

Čas editace:2019/9/17

Jaké jsou výhody mikroreaktorů?

1. Malé množství činidla, náklady se sníží

Pokud se mikroreaktor použije ke zkoumání povahy látky nebo ke studiu chemického procesu, lze dosáhnout velmi malého počtu činidel. To významně snižuje náklady a umožňuje přesnější fyzikální a chemické vlastnosti.

2. Vysoká selektivita

U mnoha biochemických reakcí stejné reaktanty často poskytují řadu produktů. To se vysvětluje skutečností, že reakční podmínky nejsou dostatečně přesné a stabilní, což ovlivňuje kinetiku reakce a termodynamické procesy a ovlivňuje konečný produkt. V mikroreaktoru lze správně řídit reakční podmínky, aby se dosáhlo vysoce přesné volby produktu.

3. Zelená nízká spotřeba

Zvýšení účinnosti přenosu tepla také výrazně zlepšuje míru využití energie. Hlášení konvenčního výrobního procesu, mikrochemický proces spotřebovává méně energie a je šetrnější k životnímu prostředí. A myslím, jak bylo uvedeno výše, mikroorganismus může dosáhnout vysokého stupně selekce produktu, což výrazně sníží následné separační práce.

4. Rychlá reakce

Tato výhoda se odráží hlavně v rychlosti reakčních kroků. To znamená, že v konvenčním měřítku C, protože rychlost přenosu hmoty je pomalá, se stává kontrolním krokem celé reakce. U tohoto typu reakce zvýší použití mikroreaktoru proces přenosu hmoty, čímž se zvýší reakční rychlost celé reakce.

5. Zabezpečení

Malý prostor v mikroreaktoru umožňuje v bezpečném případě provádět reakce zahrnující vysokou aktivitu, toxicitu nebo výbušné meziprodukty (zejména s ohledem na malé množství akumulace). Kromě toho dostatečně velká dostatečně velká povrchová plocha také umožňuje exotermické reakci rychle přenášet energii ven během reakce, čímž se snižuje riziko exploze přehřátím.