Domů / vše / Průmyslové dotazy /

co je mikrochemická látka?

co je mikrochemická látka?

Čas editace:2019/9/10

co je mikrochemická látka?

Mikrochemické technologie obvykle zahrnují systémy, jako je mikro-tepelná výměna, mikro-reakce, mikroseparace a mikroanalýza, z nichž první dva jsou důležitější.

Mikrochemická technologie vychází ze zdroje procesu a zařízení pro chemickou přípravu a využívá mikrokanálový reaktor ke zlepšení směšování (přenos hmoty) a přenosu tepla a schopnost zadržování reakční kapaliny je malá (jiskrově bezpečná), bez výhody zesílení účinek. Integrujte nepřetržitý ustálený stav a integrovanou automatizaci do optimalizace procesů chemické syntézy, designu a velkých výrobních procesů. Proces kontinuálního toku je důležitým technickým prostředkem ke zlepšení vnitřní bezpečnosti výroby nebezpečných chemikálií a k provedení průmyslové transformace a modernizace.

Mikrochemický proces je chemický proces prováděný ve stísněném prostoru mikrometrů nebo pod milimetrů (0,1–1 mm) se středem na mikrostrukturovaných součástech. U mikroreaktorů je obvykle nutné, aby charakteristická délka byla menší než 0,5 mm. V mikrochemickém procesu zvyšuje malá disperzní stupnice proces míchání a přenosu, čímž zlepšuje ovladatelnost a účinnost procesu. Při použití v procesech průmyslové výroby se velkovýroby obvykle dosahuje v souladu se základním principem paralelního zesílení.