Domů / Podchlazení

Podchlazení

Podchlazení
Termín podchlazení se vztahuje na kapalinu, která se nachází při teplotě nižší než je její normální teplota varu. Například voda varí při 373 K; při teplotě místnosti (300 K) se voda nazývá "podchlazení". Podchlazená kapalina je vhodný stav, ve kterém mohou chladicí kapaliny podléhat zbývajícím fázím chladicího cyklu. [1] Obvykle má chladicí systém stupeň podchlazení, což umožňuje technikům, aby si byli jisti, že kvalita, ve které chladivo dosáhne dalšího kroku cyklu, je požadovaná. Podchlazení může probíhat ve výměníku tepla a mimo něj. Jsou to jak podobné, tak i inverzní procesy, podchlazení a přehřátí jsou důležité pro určení stability a dobrého fungování chladicího systému.
Poslat dotaz
*Email
Telefon
*Titul
*Obsah
Nahrát
  • Podpora pouze .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximálně 20 milionů