Domů / Chladicí cyklus - jak funguje klimatizační jednotka

Chladicí cyklus - jak funguje klimatizační jednotka

Chladicí cyklus - jak funguje klimatizační jednotka
Na výše uvedeném diagramu je zobrazen jednoduchý klimatizační systém. Uvnitř klimatizačního systému je chemické chladivo, které je chemickou sloučeninou, která snadno mění stavy z kapaliny na páru a zpět. Společným obchodním názvem pro chladivo, které můžete znát, je Freon.

Vedle chladiva vyžaduje klimatizační systém minimálně čtyři komponenty, kompresor, kondenzátor, dávkovač a výparník.

Komponenta č. 1: kompresor

Kompresor je srdcem systému. Stejně jako vaše srdce pumpuje krev přes vaše tělo s určitým průtokem a tlakem, kompresor pumpuje chladivo přes klimatizační systém za navrženého průtoku a tlaku.

Když chladiva vstoupí do kompresoru, je v parním stavu. Vstupuje do kompresoru, protože je doslova nasáván do něj. Proto je strana kompresoru, kde vstupuje chladivo, nazývána sací nebo nízkotlaká strana. Jak jeho název naznačuje, kompresor komprimuje páru při jeho čerpání. Při stlačení páry se zvyšuje tlak i teplota této páry. Parní plyn opouštějící kompresor je velmi horký. Budete spálit, pokud se budete dotýkat měděných chladicích linek, které vystupují z kompresoru. Ve výše uvedeném diagramu je chladiva vysokotlakých par reprezentována červenými tečkami.
Komponenta č. 2: Kondenzátor

Vysokotlaké chladivo prochází do kondenzátorové cívky. Když se chladicí kapalina prochází skrz cívku, vzduch přes ventilátor prochází přes cívku, aby chladil parní chladivo. Jak se pary ochlazují, kondenzují a stávají se kapalinou, označuje se to jako "změna stavu". Tato "změna stavu" z páry na tekutinu je nezbytná. Můžete se trochu obeznámit s typickým domácím systémem, kde kondenzační jednotka sedí venku. Při práci můžete položit ruku na tuto jednotku a cítit, že je teplý vzduch vyfukován. Uvnitř této kondenzační jednotky vstupuje do ní vysokotlaké parní chladivo, protože tepelná energie v páru je odstraněna vyfukováním vzduchu přes cívku kondenzátoru, pára se změní na kapalinu. Budete brzy vidět, že teplo, které je vyfukováno z kondenzační jednotky, je teplo, které bylo ve vaší domácnosti. Ve výše uvedeném diagramu je kapalina reprezentována červenou barvou.

Komponenta č. 3: Měřicí zařízení

Dávkovací zařízení řídí tok tekutého chladiva na další součást, která je výparníkem. Toto je dělící bod mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranu systému. Jak tato vysokotlaká kapalina prochází dávkovacím zařízením a do výparníku poklesne tlak.

Komponenta č. 4: Výparník

Po opuštění dávkovacího zařízení se chladivo okamžitě dostane do cívky zvaného výparník. Tato cívka nebo výparník má na něm ventilátor. Když chladiva vstoupí do spirály při nižším tlaku, začne bublat a vaří a "změní stav" zpět na páru. Během tohoto procesu změny stavu se energie ve formě tepla odstraňuje ze vzduchu, který prochází přes cívku a je absorbován chladivem. Teplo, které bylo ve vzduchu, je přeneseno do chladiva. Vzhledem k tomu, že teplo bylo odstraněno ze vzduchu vyfukovaného na výparníku, vzduch opouštějící cívku výparníku je studený. Vidíte, že klimatizace vytváří studený vzduch tím, že má teplo, které je ve vzduchu absorbováno do chladiva.

Teď, když teplo z počítače, kanceláře atd. Je v chladiči, co s tím děláme? Zahřáté pary chladiva jsou nasávány do kompresoru a čerpány zpět do kondenzátorové cívky. Zde se v chladiči uvolňuje a odstraňuje teplo, které bylo předtím absorbováno chladivem v odpařovací části z prostoru, který chladíme. Proces chladiva "mění stav" z páry na tekutinu (uvolňuje teplo přes kondenzátor) a od kapaliny k páru (pohlcuje teplo ve výparníku), jak funguje klimatizační zařízení. "
Poslat dotaz
*Email
Telefon
*Titul
*Obsah
Nahrát
  • Podpora pouze .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximálně 20 milionů