Domů / řešení

řešení

EVAPORÁTOR


Odpařovač HZSS zajistí dobrý a stabilní proces varu, když je malý teplotní rozdíl mezi chlazením a druhou kapalinou. Nízký teplotní rozdíl znamená, že vyšší tlak může odpovídat vyšší teplotě odpařování. Snížení tlakového rozdílu mezi nízkotlakou (výparníkem) a vysokotlakou stranu (kondenzátor) může snížit spotřebu energie v kompresoru. Vysoký tlak odpařování může také zvýšit hustotu chladicího plynu. Proto pro každý zdvih bude kompresor přenášet více chladicích zařízení přes systém. Nižší spotřeba energie a vyšší chladicí kapacita zvýší celkovou účinnost systému (COP).

Ve výparníku probíhá proces odpařování většinu oblasti přenosu tepla. Přestože přehřátí představuje pouze 5% celkové absorpce tepla, proces ohřevu plynu obvykle odpovídá 10-25% z celkové plochy přenosu tepla.

Výše uvedený diagram ukazuje vliv přehřátí ve výparníku. Při mírném přehřátí (a) je pro odpařování chladiva více povrchů pro přenos tepla. Výsledky mohou zlepšit teplotu odpařování a účinnost systému (COP).

Na druhé straně, pokud není výparník stabilní, bude vyžadovat vyšší přehřátí (c), což sníží teplotu odpařování a účinnost systému (COP).

KONDENZÁTOR


Teplo se přenáší z chladicího média do okruhu chlazeného vodou a pak se ohřeje voda. Teplo chlazením plynem, kondenzací a přeplněným kapalným chladivem, které se přenáší, zvyšuje teplotu vody a dosahuje ještě víc než kondenzační teploty. Teplotní rozdíl kondenzátoru mezi přívodem a výstupem byl plně využit.

Minimální teplotní rozdíl mezi chladivem v protiproudém chladiči a sekundární kapalinou (diferenciální hodnota) se obvykle vyskytuje ve výchozím bodě kondenzačního procesu, tj. V bodě (b).

To je zvláště citlivé v kondenzátoru tepelného čerpadla, protože teplotní rozdíl mezi kondenzační a sekundární teplotou je velmi malý (teplota blízká). Silné chlazení může mít za následek nestabilitu a místní riziko kondenzace. Kondenzační výkon tepelného výměníku HZSS je testován a ověřen. Teplotní rozdíl mezi kondenzační teplotou a teplotou výstupu může být snížen na nulu nebo nižší.

CO 2


1. Koaxiální výměník tepla CO2 max. provozní teplota může činit 135 ° C a max. provozní tlak může být 14 MPa.
2. CO2 koaxiální výměník tepla může být použit pro transkritický cyklus CO2 jako chladič, výparník, tepelný regenerátor nebo olejový chladič.
U transkritického cyklu CO2 je účinnost cyklu ovlivněna především výstupní teplotou a výfukovým tlakem na straně CO2 plynového chladiče, pokud je teplota výparů jistá. Teplota CO2, která vychází z plynového chladiče, je nižší, to znamená, že teplotní rozdíl mezi výstupem CO2 a přívodem vody je malý a COP systému bude vyšší.

ECONOMIZER


Některé (obvykle 10 až 20%) chladiva mohou být odpařeny nad teplotou odpařování výparníku, přičemž podstatně zvyšují výkon chlazení zbytkových chladicích kapalin.
Ekonomizér poskytuje systému dvě výhody:
1. Zlepšit COP systému zvýšením výkonu chlazení ekonomické jednotky.
2. Chlazení vycházející z odpařovací strany může snížit teplotu kompresoru.
Tyto dva faktory zvyšují výkon kompresoru o přibližně 10% a poskytují pro kompresor větší rozsah provozu. Tepelná čerpadla mohou získat vyšší sezónní COP, i když tepelné čerpadlo není ohříváno pomocným výkonem a může být provozováno při velmi nízkých okolních teplotách.

Poslat dotaz
*Email
Telefon
*Titul
*Obsah
Nahrát
  • Podpora pouze .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximálně 20 milionů