Domů / vše / Průmyslové dotazy /

Výhody plně automatického procesu laserového svařování?

Výhody plně automatického procesu laserového svařování?

Čas editace:2020/11/10

Výhody plně automatického procesu laserového svařování?


Laserové svařování využívá vysokoenergetické laserové pulsy k lokálnímu ohřevu materiálu na malé ploše. Energie laserového záření difunduje do materiálu prostřednictvím vedení tepla a materiál se taví, aby se vytvořil specifický roztavený bazén, aby se dosáhlo účelu svařování. Jedná se o nový typ svařovací metody, zejména pro svařování tenkostěnných materiálů a přesných dílů. Může realizovat bodové svařování, svařování na tupo, svařování stehů, svařování svařováním atd., S vysokým poměrem stran, malou šířkou svaru a malou zónou ovlivněnou teplem. Malá deformace, rychlá rychlost svařování, hladký a krásný svařovací šev, po svařování není potřeba manipulace ani jednoduché zpracování, vysoká kvalita svařovacího švu, žádné vzduchové otvory, přesné ovládání, malé zaostřovací pole, vysoká přesnost polohování, snadno realizovatelná automatizace.


Laserové svařování má významné výhody, kterým se tradiční metody svařování nemohou rovnat: malý rozsah ohřevu, úzký svarový šev a tepelně ovlivněná zóna, vynikající výkonnost spoje; malé zbytkové napětí a deformace svařování, lze dosáhnout vysoce přesného svařování; vysoká teplota tání, vysoká tepelná vodivost, materiály citlivé na teplo a nekovy jsou svařovány; rychlost svařování je vysoká, produktivita je vysoká; a je vysoce flexibilní.


Fluorová boční hlava nového výměníku tepla s trubkou a trubkou HZSS používá pro nucené utěsnění místo tradičního těsnění šroubu hlavy laserové svařování; tlak je vysoký a na straně fluoru nehrozí žádné riziko úniku. A hloubka průniku je velká; rychlost penetrace je vysoká; tepelně ovlivněná zóna je malá a chlazení je extrémně rychlé.