Domů / vše / Průmyslové dotazy /

Spojení mezi PCHE a FLNG?

Spojení mezi PCHE a FLNG?

Čas editace:2020/5/20

Spojení mezi PCHE a FLNG?


Díky své kompaktní, efektivní a spolehlivé oblasti s vysokou hustotou přenosu tepla, vysokému tlaku a nízké teplotě splňují tepelné výměníky s plošnými spoji potřeby hlavních nízkoteplotních tepelných výměníků pro plovoucí zkapalňování zemního plynu na moři. První volba pro hlavní kryogenní výměník tepla pro plovoucí zkapalňování zemního plynu.

Technologie zpracování PCHE využívá hlavně difúzní lepení, které má vysokou hustotu oblasti přenosu tepla, vysokou kompaktnost a vysokou účinnost výměny tepla; extrémně vysoká tlaková odolnost (maximální tlaková odolnost až 60 MPa) a vysoká a nízká teplotní odolnost (-196 ℃ až 900 ℃). Menší netěsnost a vysoká pevnost lepení; při stejném tepelném zatížení je jeho objem a hmotnost pouze asi 1/6 tradičního výměníku tepla typu shell & tube.


PCHE-FLNG


PCHE může být široce používán v plovoucím zařízení na skladování a vykládání zkapalněného zemního plynu (FLNG); pobřežní kondenzátor zkapalňování zemního plynu, regenerátor, výparník pro opětovné zplyňování zemního plynu, výměník tepla plyn-plyn, podchlazovač atd. Stejně jako další oceánské plošiny, plovoucí skladovací a zplyňovací zařízení.